всяка събота
Цена: 32 лв.
Екскурзия в Одрин и шопинг - всяка събота
Всяка сряда
Цена: 32 лева
28.01.2023
Цена: 30 лева
11-12.02.2023 ; 11-12.11.2023
Цена: 110 лева
17.02.2023 ; 17.03.2023 ; 21.04.2023
Цена: 32 лв
Петъчен пазар и екскурзия в Одрин
24-25.02.2023 ; 24-25.03.2023 ; 28-29.04.2023
Цена: 99 лева